Slovenske umetnice in umetniki v Zagrebu:

Umetnost in narava

17. 06. — 20. 06. 2021

V okviru evropskega projekta RESCUE – Kreativna obnova zapuščenih industrijskih območij v Evropi se na Butičnem umetniškem sejmu Nesvrstani / Neuvrščeni, ki poteka od 17. do 20. junija 2021 v Laubi – Hiši za ljudi in umetnost v Zagrebu predstavljajo Metka Kavčič, Marko Jakše, Matej Čepin, Enej Gala, Stojan Grauf in Joni Zakonjšek.

http://nesvrstani.hr/hr/
Umetnost je narava. Misli, podobe, izreke, povedi, risbe, načrti … Svojina nas in razumevanje, upoštevanje, spoštovanje se vzpostavlja kot umetniški multilog zaimkov in refleksij, pogledov s strani, odpiranj zgoraj in spodaj, preizkusov in preizkuševanj, poskusov in posploševanj, da sploh iščemo, kaj šele najdemo TISTO. Naravno umetniško. Neposredno, z ovinki ali brez, tudi zlagoma in skladno. Bodisi epopeja bodisi risba bodisi slika in skulptura.

Naša narava je urejanje, postavljanje na mesto, upodabljanje, izvajanje, delovanje, A naj bo z zavedanjem in zavestjo. V trenutku in hipu se lahko nadaljuje in zaustavi. In se nadaljuje v pogovorih, prikazovanjih, predstavitvah, razpravah in razmišljanjih, ki govorijo Umetnost in mislijo Naravo. Onomatopoeja, metaforičnost, mimetika se spoznavajo kot realnost danega. Okolja, kjer živimo, so ne samo realni interierji, ampak tudi imaginacije dejanskosti.

Olja na platnih, akvareli, bron, misli na delih, ki se sončijo in skrivajo, ki povedo in vprašajo, odgovorijo in izpolnijo, postavljajo. Sestavljajo. Zlagajo Umetnost in sebe, izhajajo in osvobajajo, odkrivajo in razkrivajo. Upodabljajo svet, rezimirajo, dokumentirajo, arhivirajo, pomnijo, sprejemajo. Kot smo. Tudi v naših ogledalih, hkratnih odsevih bitja v sebi. Potovanje navznoter je iskanje. Brskanje. Zavedanje. Opozarjanje. Razmislek. Narava, umetnost in mi. Tukaj smo. Je–bo?

___

RESCUE je projekt sodelovanja manjšega obsega, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije. Partnerji iz Italije, Nemčije, Avstrije in Slovenije raziskujemo zgodovino (zapuščenih) industrijskih območij, da bi jo spremenili v trajnostno naravnane prostore, namenjene kulturnim dejavnostim in umetnosti.

https://rescue-eu.com/

Društvo za sodobno umetnost X-OP, partner v projektu RESCUE, izhaja tudi iz dobrih praks prenove industrijske dediščine, med katerimi je polega mariborskega PORTALa tudi Lauba v Zagrebu.

http://x-op.eu/sl

Partnerji projekta: Comune di Santo Stefano di Magra, IT / Klanghaus Kultur, AT / ibug e.V., DE / Associazione Culturale Gli Scarti, IT /

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije.
Ta publikacija odraža samo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo, ki je lahko sestavljena iz informacij, ki jih vsebuje.

Sporazum o dodelitvi pogodbe: 607507-CREA-1-2019-1-IT-CULT-COOP1

  • Lauba – Hiša za ljudi in umetnost, Zagreb
  • Peter Tomaž Dobrila

Hit enter to search or ESC to close