AC/DC

AC/DC: Augmented City – The Space for Digital Common Creative Citizenship / Razširjeno mesto – Prostor za digitalno skupnostno ustvarjalno državljanstvo

1. maj 2015 – 31. avgust 2017

Projekt AC / DC je zasnovan tako, da prinaša nove načine sodelovanja za evropske umetnike in ustvarjalce, da bi vzpostavil nov način izvedbe, obveščanja in razširjanja javno pomembnih umetnin in vključeval javnost v proces rekreacije urbanega okolja v EU s sredstvi digitalnih tehnologij, kot so 3D simulacije, resne igre in razširjene resničnosti.

Partnerji ustvarjamo zavezništvo operaterjev in organizacij za povezovanje obstoječih digitalnih orodij ter vzpodbujanje samoorganizacije in samostojnega razvoja socialno-umetniškega sistem, vzdrževanja in razvoja energije spletnega in združenega umetniškega ustvarjanja v evropskem prostoru – brez izjeme za prispevajoče iz držav nečlanic EU. Zavezništvo producira različne dogodke, posvečene spodbujanju digitalno osnovanih izboljšav javnega prostora in refleksiji digitalnega prehoda znotraj umetnosti in javnega življenja. Zavezništvo katalizira sodelovanje med civilnimi operaterji ukoreninjenimi na različnih področjih – ekološkimi nevladnimi organizacijami, civilnimi oblikovalci politike, organizacijami socialnega varstva, umetniškimi kolektivi itd., za namenom akumuliranja in preoblikovanja ustvarjalne energije.

Inovativni izdelek – Transformer Tool Kit / Zbirka orodij za transformacijo – bo uporabnikom omogočil ustvarjanje digitalnih umetniških del ali preprostih aplikacij (navigacija, čez-mediji, pripovedovanje), da bi jih spremljali do posebnih mest in jih shranili na spletu. Take stvaritve bodo na voljo za vizualizacijo na ciljnih resničnih mestnih območjih, ki jih uporabljajo povprečni mobilni pripomočki. Spletna baza zagotavlja tako demokratično široko dostopnost kot čezmejni vpliv, medtem ponuja vidne, vendar varne učinke na urbanih okoljih, ki kažejo navdihujoč model udeležbe občinstva v novi obliki na kraju posebnih digitalnih stvaritev.

Nenazadnje AC / DC posreduje in podpira intenzivno izmenjavo refleksij sociološkega, etničnega, političnega in estetskega smisla ustvarjanja znotraj okvirov evropskih mestnih in posvetnih struktur. Takšno razmišljanje je treba okrepiti v povečano uporabo možnosti, ki jih daje je tehnološki razvoj.

Partnerski konzorcij:
Koordinator
Takomat – Nemčija
Partnerji
Kitchen Budapest – KIBU Innováció Nonprofit Kft. – Madžarska
X-OP – Slovenija

Vloga Društva X-OP

Društvo za sodobne umetnosti X-OP je rezultat programa EU Kultura, projekta X-OP – Izmenjava operaterjev in producentov umetnosti in je postopoma rastoče omrežje umetnikov, raziskovalcev, operaterjev, producentov, organizacij, institucij in umetniških središč z namenom vzpostaviti evropsko platformo za ustvarjanje in izmenjavo umetnosti in znanosti, izobraževanja in raziskav, kulture in medijev. S svojimi lokacijami, prostori in uporabnikom prilagojeno tehnološko infrastrukturo spodbuja mobilnost umetnikov, teoretikov in izvršnega vodstva. Zasnovan je tako, da krepi vseevropsko sodelovanje, skupno produkcijo in interdisciplinarni pristop k umetnosti.

Skozi mednarodno mrežo članov institucij in organizacij iz vse Evrope se realizacija umetnosti je predstavlja z različnimi segmenti ustvarjalcev, od praktičnih do teoretičnih, vsak od nas oblikuje pa naše strokovno znanje in preference. Zato rezultat produkcij rezultira v zapletenih umetniških postopkih izgrajevanja umetniških del, ki upoštevajo vse vidike.

Društvo X-OP kot nevtralna točka in krovna organizacija za povezovanje medijev in sodobne umetnosti srednje-vzhodne Evrope bo zajemalo spodbujanje in širitev projekta v svoji regiji in stvaritev vala privlačnega magnetizma za projekt – za povezavo novih partnerskih organizacij in posameznih deležnikov k projektu. X-OP bo organizirala svoje sklanjatve dejavnosti (rezidence, razstave, srečanja, delavnice), prenašajoč izkušnje, znanje in orodj, AC / DC do pridruženih organizacij in deležnikov. Organizacija bo izbrala predstavnike, ki obiskujejo dogodke v tujini in imenovala umetnike, ki sodelujejo pri izmenjavah in čezmejnih sodelovanjih.

Opis vsebin Društva za sodobno umetnost X-OP

V letu 2017 smo v okviru projekta AC/DC Razširjeno mesto – Prostor za digitalno skupnostno ustvarjalno državljanstvo (AC/DC: Augmented City – The Space for Digital Common Creative Citizenship) izvedli več aktivnosti in izpolnili delovni načrt.

Ob razvoju posameznih elementov skupne evropske platforme, ki od leta 2015 nastaja v koordinatorstvu nemške organizacije Takomat iz Kolna ter partnerstvu madžarske organizacije KIBU (Kitchen) iz Budimpešte, slovenske orgranizacije Društvo za sodobno umetnost X-OP iz in češkega Mednarodnega centra za umetnost in nove tehnologije CIANT iz Prage. V letu 2016 je konzorcij moral zapustiti CIANT in smo ostali primorani zaključiti projekt v triu, zaradi česar smo po pogajanjih z EACEA projekt podaljšali za 4 mesece in smo ga zaključili 31. avgusta 2017.
Imeli smo številne sestanke po spletu, e-pošti in Skypu, na katerih smo preverjali storjeno in se dogovarjali za nadaljnje aktivnosti, ki smo si jih zastavili v programskem načrtu in ji nameravamo izpeljati do terminskega zaključka projekta. Ob tem smo morali še distribuirati zastavljene zadolžitve CIANT med preostale partnerje v projektu. S tem ni bilo težav, saj smo jih sprejeli glede na možnosti in delo vsakega od partnerjev.

Izpeljali smo prireditve v Mariboru – razstave in delavnice (Minekraft) in 3D programiranje in modeliranje ter izobraževanju o zvoku in prostoru, saj je ena od vsebin Društva za sodobno umetnost X-OP stvaritev 3D zvočne skulpture v realnem in virtualne prostoru kot avtonomno delo in eno od ekstenzij vizualnih vsebin, saj je zvok enako kot slika stalno prisoten v našem bivanju v urbanih okoljih. Včasih zajema celo večji del naših zaznav, saj zvok v okolju nemalokrat zaznavamo hrup, torej kot motnjo, nekaj nezaželenega, motečega, neprijetnega, medtem ko se neprijetnost pri slikah začne s konkretno vizualizacijo v domenah dokumentarnega ali reportažnega, ki ni ‘skladen’ z našimi predstavami, predsodki, klišeji ipd., kar potem marsikdo v zagovorjanju ‘objektivnosti’ definira kot ‘kulturo’ ali celo civilizacijo.