Slovar intermedijskih pojmov

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta ter sodelovanjem skupine X-OP.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 11 names in this directory beginning with the letter I.
Imersiven (potopitven)
Ustvarjajoč popolno slušno in vizualno okolje, ki pri uporabniku povzroči občutek potopitve (popolne obkroženosti) v tako nastalo navidezno okolje. rač

Imersivna tehnologija (potopitvena tehnologija)
Vrsta interaktivne spletne tehnologije, ki ustvarja popolno slušno in vizualno okolje, prek katerega se oddaljeni uporabniki znajdejo v virtualnem prostoru, kjer poteka naravna interakcija. Potopitveno okolje je okolje, ki s pomočjo določenih tehnologij zagotavlja popoln učinek navzočnosti. rač

In vitro
Zunaj živega organizma ali naravnega sistema; običajno se nanaša na umetne eksperimentalne sisteme, kot so celične kulture, brezcelični ekstrakti itd.

In vivo
Znotraj živega organizma ali naravnega sistema.

Instalacija (postavitev)
Umetniška oblika, ki se je uveljavila v 1950. in vključuje ustvarjenje zaokrožene estetske ali senzorične izkušnje posebej za določeno okolje oziroma razstavni prostor ter pogosto spodbuja gledalca k aktivni vključitvi v umetniško delo. Pogosto vsebuje več različnih medijev, od vsakdanjih predmetov do videa, zvoka in drugih računalniško podprtih sistemov.

Interaktivna umetnost
Umetnost, ki v ustvarjalni proces vključuje gledalca. Interaktivno umetniško delo šele z gledalčevo interakcijo (v obliki fizičnega dejanja – uporabe telesa, okončin, glasu, možganskih valov, dihanja itd.) doseže svoj namen.

Interaktivnost
Komunikacijski proces, ki se odvija med človekom in računalniškim programom.

Interdisciplinarnost
Sodelovanje različnih akademskih in znanstvenih disciplin s skupnimi cilji ter prehajanje spoznanj iz ene znanosti v drugo pri reševanju določenih problemov ali nalog.

Inženiring
Uporaba znanstvenega znanja ter metode poskusov in napak za oblikovanje sistemov. Glej Znanost.

Izražanje genov
Proces, v katerem se v genih zapisani podatki pretvarjajo v strukture in funkcije celice. Med izražene gene spadajo tisti, ki so transkribirani v mRNK ter nato prevedeni v beljakovine, pa tudi tisti, ki so transkribirani v RNK, a niso preneseni v beljakovine (npr. transfer in ribosomske RNK). Glej Gen, Transkripcija, RNK.

Izvorna/matična celica
Nediferencirana celica pri zarodku ali odraslem, ki se lahko neomejeno podvojuje in predstavlja osnovo za enega ali več različnih tipov celic. Pri odraslih je to nediferencirana celica, iz katere nastajajo nekatera obnovljiva tkiva (kri, koža itd.). Glej Totipotenca.


Submit a name