Slovar intermedijskih pojmov

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta ter sodelovanjem skupine X-OP.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 10 names in this directory beginning with the letter G.
Gen
Naravna enota dednega materiala, ki predstavlja fizično osnovo za prenos lastnosti živih organizmov od generacije do generacije. Glej DNK, beljakovine (proteini).

Genetika
Področje biologije, ki se ukvarja z dednostjo. Raziskuje način delovanja genov in njihovega prenašanja od staršev na potomce.

Genetska umetnost (Ars Genetica)
Umetniško področje, ki se osredotoča na oblikovanje organizmov z danimi dednimi estetskimi značilnostmi. Tradicionalna interpretacija pojma temelji na genetiki populacij (študije osrednjih dejavnikov evolucije: dednosti, variabilnosti, selekcije) in genetiki mutacij (študije izvora mutacij).

Genetski inženiring
Veja v biotehnologiji. Človekovo selektivno in načrtno spreminjanje genov (genskega materiala). Izraz se je pričel uporabljati v zelo širokem smislu, vključno z manipulacijo in spreminjanjem genskega materiala (sestavnosti) določenega organizma na način, da mu omogoča proizvodnjo endogenih beljakovin z lastnostmi, ki so drugačne od tradicionalnih (zgodovinskih/tipičnih), ali celo proizvodnjo povsem drugačnih (tujih) beljakovin. Glej Biotehnologija.

Genetski kod
Skupina treh kodnih zapisov v DNK, ki določa vse aminokisline. Glej Kodon, Trojček.

Genom
Celoten dedni material v celici ali celotno zaporedje DNK. Človeški genom sestavlja 3,3 milijarde nukleotidov, ki določajo približno 30.000 genov (tj. približno 100.000 parov nukleotidov na gen), bakterijski genom — od 600.000 nukleotidov / 600 genov (intracelični paraziti) do 6–8 milijonov nukleotidov / 5.000–6.000 genov (prosto delujoče bakterije).

Genomika
Analiza celotnega genoma (celotne skupine genov) določenenga organizma; razkriva informacije o genski in beljakovinski sestavi celic. Specifičen biotehnološki diskurz, ki zajema tako temeljne raziskave (glej Projekt človeški genom) kot celo vrsto medicinskih genetskih praks; tudi zbirka posebnih jezikov, družbenih konfliktov, političnih kampanj, mitov in znanja, upanja in groženj človekovemu obstoju.

Genomski kič
Umetniška dela, zasnovana na ideji s področja biotehnologije, izvedena na nivoju poigravanja z zastavljenim vprašanjem, z uporabo tradicionalnih medijev, ne da bi zadevala bistvo same tehnologije.

Genotip
Celotna dedna sestava, ki jo posameznik podeduje od staršev; genska sestava organizma. Glej tudi Fenotip.

Genska karta
Določitev relativnega položaja genov v DNK molekuli (kromosom ali plazmid) ter razdalje med njimi – v veznih ali fizičnih enotah.


Submit a name