Intermedia glossary

GLOSSARY

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 6 names in this directory beginning with the letter D.
Degeneza
Izključevanje genov ali genskih struktur določenega organizma z namenom razvijanja novih lastnosti tega organizma. Glej Gen, Mutacija, Umetnost himere.

Delni asembler (sestavljalnik)
Sestavljalnik z vgrajenimi omejitvami uporabe (recimo takšnimi, ki otežujejo ali onemogočajo tvegano uporabo ali ne dovoljujejo izdelave določenih stvari). Glej Sestavljalnik (asembler).

Diferenciacija
V splošnem je to naraščajoča specializacija v organizaciji različnih delov zarodka v procesu razvoja večceličnega organizma iz nediferenciranega oplojenega jajčeca. Če pa se nanaša na celice, pa pomeni razvoj celic s specializirano strukturo in funkcijo iz nespecializiranih celic prednic, ki se pojavi pri razvoju zarodka ter pri kasnejši nadomestitvi določenih tipov celic iz trajno nespecializiranih matičnih celic. Glej tudi Celica.

Digitalne tehnologije
Tiste naprave ali sistemi, ki lahko ustvarjajo, dokumentirajo, obdelujejo, sprejemajo, oddajajo ali prikazujejo informacije, ki so predstavljene v binarni kodi enic in ničel.

DIY: “naredi sam”
Princip, ki označuje lastno izdelavo nečesa, kar sicer lahko kupimo že narejeno v trgovini ali delo, ki ga opravimo sami, namesto, da zanj najamemo strokovnjaka.

DNK (deoksiribonukleinska kislina)
Molekule DNK so dolge verige, sestavljene iz štirih vrst nukleotidov; vrstni red teh nukleotidov določa potrebne informacije za izgradnjo beljakovinskih molekul. Le-te nato sestavljajo glavni del molekularne strukture vsake celice. DNK je genski material celic. Dolžino molekularnega odseka DNK običajno merimo s številom nukleotidnih parov, ki jih vsebuje. Glej Nukleotid, RNK.


Submit a name