Intermedia glossary

GLOSSARY

Pričujoči slovar vsebuje izraze, ki se uporabljajo za opisovanje pojmov s področja umetnosti in naprednih tehnologij.

Sestavil ga je Dmitry Bulatov (Nacionalni center za sodobno umetnost, Baltski oddelek, Rusija) ob podpori strokovnih svetovalcev s tehnološkega inštituta MIT v Massachusettsu (Cambridge, Massachusetts, ZDA), Art & Science Collaborations, Inc. (ASCI, New York, ZDA), ZKM Center for Art- and Mediatechnology (Karlsruhe) ter s pomočjo Georgea Gesserta, Tatiane Gorjucheve, Davida Darrowa, Konstantina Miteneva, Ionat Zurrove in Roya Ascotta.

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are 3 names in this directory beginning with the letter C.
Celica
Z membrano omejena enota, običajno premera nekaj mikronov. Vse rastline in živali so sestavljene iz ene ali več celic (človeško telo recimo sestavlja na milijone celic). Načelno vsebuje vsaka celica večceličnih organizmov jedro, v katerem se nahajajo vse genske informacije tega organizma.

Celični inženiring
Metoda oblikovanja novih tipov celicna osnovi gojenja, hibridizacije in rekonstrukcije. GlejCelica.

Čip
Integrirano vezje (ali čip) je mikrovezje, sestavljeno iz množice elektronskih elementov, ki so na skupnem substratu iz polprevodniškega materiala med seboj povezani v električno vezje. Vezje vsebuje poleg aktivnih (tranzistor, dioda,...) tudi pasivne elemente (upor,kondenzator...).


Submit a name