2019EventsIntermedijaNoviceOdprti poziviUncategorizedVizualne umetnosti

JAVNI POZIV: Potujoče rezidence

 
JAVNI POZIV: Potujoče rezidence
Rok za oddajo prijav: 22. 9. 2019
 
Društvo za sodobno umetnost X-OP objavlja JAVNI POZIV za sodelovanje v programu potujočih rezidenc, namenjenemu umetnikom/umetnicam in kuratorjem/kuratorkam delujočim na področju intermedijskih in vizualnih umetnosti. Program se izvaja v okviru projekta TVEGAJ SPREMEMBO / RISK CHANGE, ki ga podpira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije.
 
Program potujočih rezidenc bo potekal med oktobrom 2019 in marcem 2020 ter vključuje tri rezidenčne obiske (vsak v trajanju 10 dni), in sicer v Žejtunu na Malti, v Novem Sadu v Srbiji ter v Rijeki na Hrvaškem. Zaključna skupinska razstava bo v Mariboru, predvidoma konec februarja 2020.
 
Evropa se sooča z velikanskimi strukturnimi spremembami – globalizacijo, revščino in staranjem prebivalstva. Z upadom gospodarske rasti ta vprašanja postajajo vse bolj pereča. Vrzeli med kulturo, znanostjo, gospodarstvom, načrtovalci politike in širšo družbo so še prisotne, četudi študije kažejo na zelo pozitivno in optimistično dojemanje tega, kar lahko znanost in tehnologija resnično storita za človeštvo v smislu izboljšanja kakovosti življenja, strategij preživetja, raziskav na področju medicine in priložnosti za prihajajoče generacije.
 
Boljše razumevanje dogajanj v sodobnih okoljih in družbi lahko dosežemo z delitvijo znanja, odpiranjem zaprtih znanstvenih krogov in izoliranih institucij, obveščanjem javnosti o zapleteni naravi te problematike ter vključevanjem občinstev na ustvarjalne načine.
 
Predlogi za sodelovanje naj se nanašajo na tematiko projekta Risk Change; kritičnem preizpraševanju socio-političnih, ekonomskih ter okoljskih/ekoloških vprašanj, na katera vplivajo in jih pogojujejo premiki prebivalstva. Predlogi lahko k omenjenim vprašanjem pristopajo iz različnih konceptualnih izhodišč: informacijske tehnologije in druge (bio-)tehnološke inovacije, ekologija, zdravje (psihološko in fizično), človekove pravice, večkulturne skupnosti itd. Prednost bodo imeli inkluzivni predlogi, ki vključujejo sodelovalni aspekt med tremi umetniki/umetnicami/kuratorji/kuratorkami in lokalnimi migrantskimi skupnostmi in katerih rezultat bo stvaritev novega, interdisciplinarnega umetniškega dela.
 
Izbrani umetniki/umetnice oziroma kuratorji/kuratorke bodo svoja umetniška dela razvijali v času trajanja 3 rezidenčnih bivanj, od katerih bo vsako trajalo 10 dni na naslednjih lokacijah:
 
1. Novi Sad, Srbija. Partner projekta: MSUV : МСУВ / Muzej savremene umetnosti Vojvodine. Čas: začetek novembra 2019.
 
2. Žejtun, Malta. Partner projekta: FOPSIM: Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta, Zejtun, Malta. Čas: sredina decembra 2020.
 
3. Rijeka, Hrvaška. Partner projekta: MMSU: Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka. Čas: januar 2020.
 
Rezultat treh potujočih rezidenc bo kolektivni interdisciplinarni projekt, ali skupinska razstava v Mariboru (konec februarja 2020).
 
Prijava naj vsebuje naslednje podatke:
 
˃ osebne informacije: ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefonska številka, elektronski naslov,
 
˃ profesionalni CV s pregledom vaših dosedanjih produkcij/projektov/referenc,
 
˃ opis predlaganega konceptualnega okvira in potencialni formalni rezultat (ena stran) in motivacijsko pismo (pol strani),
 
˃ dokumentacijo (skice, fotografije, video posnetke itd.), ki omogoča vpogled v predlagane rezultate,
 
˃ tehnične specifikacije v zvezi s produkcijo umetniškega dela, če je to potrebno.
 
 
Pogoji sodelovanja:
 
Organizator (Društvo za sodobno umetnost X-OP) krije naslednje stroške:
 
˃ stroške potovanja (povratno potovanje na rezidenčne destinacije)
˃ stroške nastanitve (10 dni na vsaki izmed lokacij)
˃ honorar umetnice/umetnika/kuratorja/kuratorke
˃ tehnično-logistično podporo v času rezidence, z možnostjo predstavitve svojega raziskovalnega oz. umetniškega dela, ali preteklih del, v obliki javnega predavanja ali predstavitve.
 
Na odprti poziv se lahko prijavijo umetniki in kuratorji iz območja celotne Evrope in širše, če stroški potovanja ne presegajo 300EUR.
 
Izbrani umetniki/umetnice ali kuratorji/kuratorke morajo biti na voljo za udeležbo na vseh treh rezidencah v dogovorjenih obdobjih in zaključne razstave oziroma predstavitve.
 
Umetniki/umetnice ali kuratorji/kuratorke morajo redno in ves čas komunicirati s koordinatorjem rezidenčnega programa (Društvo za sodobno umetnost X-OP) ter nemudoma sporočiti kakršne koli spremembe v zvezi z razvojem projekta oz. delovnim načrtom, kakor tudi kakršne koli spremembe z načrtovanjem poti.
 
Nepopolnih ali prepozno predloženih prijav ne bomo upoštevali.
 
http://www.riskchange.eu/
 
ROK ZA ODDAJO prijav je 22. september 2019.
 
Prosimo, da prijave pošljete na elektronski naslov: info@x-op.eu
 
Zadeva: RC odprti poziv: ime in priimek (potujoče rezidence)
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Živo Kleindienst: ziva.kleindienst@x-op.eu.
 
Oddane prijave bo ocenila ekipa projekta Tvegaj spremembo / Risk Change. Rezultati bodo objavljeni najkasneje 30. 9. 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *