2019Novice

Mednarodna konferenca “Pushing Forward: Balkanska pot zdaj: Solidarnost, umetnost, kultura in edukacija za družbeno spremembo”

Mednarodna konferenca

“Pushing Forward: Balkanska pot zdaj: Solidarnost, umetnost, kultura in edukacija za družbeno spremembo”

18.–19. 6. 2019, KIBLA Portal, Valvasorjeva 40, Maribor

 

V okviru mednarodnega projekta Tvegaj spremembo (2016–2020), Društvo X-OP v sodelovanju s Civilno iniciativo InfoKolpa organizira mednarodno konferenco, ki bo v torek, 18. 6. (od 16. do 20. ure) in v sredo, 19. 6. 2016 (od 17. do 20. ure) v KIBLA Portalu v Mariboru.

Konferenca se osredotoča na trenutno stanje in analizo le-tega v kontekstu Balkanske migracijske poti in izpostavlja primere policijskega nasilja, sistematičnega kršenja človekovih pravic in pravice prošnje do azila, kriminalizacije solidarnostnih praks ter rasističnega in ksenofobnega medijskega diskurza, ki smo jim priča ne samo v širšem Evropskem prostoru, ampak tudi na globalni ravni. Mednarodni gostje, novinarji, akademiki, prostovoljci, aktivisti in drugi delujoči na področju kulture bodo v sodelovanju s prosilci za azil, trenutno nastanjenimi v Sloveniji, skozi predavanja in panelne pogovore spregovorili o pereči problematiki, s katero se srečuje Evropa in Balkanske države.

V drugem delu konference bomo spregovorili in razmišljali o vlogi sodobne transdisciplinarne umetnosti, kulture in neformalnega izobraževanja v procesih proizvodnje kritičnega znanja z emancipatornim potencialom, kot strategijah povezovanja med novimi priseljenci in pripadniki večkulturnih skupnosti ali diaspor v Evropi.

⚠️ Natančen program konference bo objavljen kmalu.

Tvegaj spremembo (2016–2020), štiriletni mednarodni projekt na inovativen način preučuje in soustvarja migracijsko politiko v EU in širše. EU gradi notranje zidove (Madžarska, Bolgarija, VB in Francija) brez skupne strategije na področju migracij in človekovih pravic. Množični mediji to tematiko s pridom izkoriščajo in podpihujejo: enkrat so iskalci azila v vlogi žrtev, drugič so predstavljeni kot potencialni teroristi; nekateri mediji propagirajo rasistične proti migrantske politike itd. Širši pogled na to pereče in problematično področje je redkost. Umetnost, znanost in kultura se zmorejo dvigniti nad takšne poenostavljene ali celo skrajno desno usmerjene pristope ter s tem osvetliti in izpostaviti kompleksen odnos med lokalnimi prostori in globalnimi silami. Projekt na območju Evropske unije ustvarja, povezuje, primerja, distribuira in promovira sodobno interdisciplinarno umetnost v povezavi z družboslovjem, humanistiko in migracijami. Tvegaj spremembo vključuje interakcijo z različnimi ciljnimi občinstvi ter se posveča predvsem vzpostavljanju povezljivosti med prihajajočimi migranti in stalnimi prebivalci večkulturnih skupnosti na območju EU.

🔗 http://www.riskchange.eu/

Projekt Tvegaj spremembo sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske Unije.

Produkcija: Društvo za sodobno umetnost X-OP
Soorganizator: Civilna iniciativa InfoKolpa
Koproducent: KID KIBLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *