2019Vizualne umetnosti

Borut Popenko: Prelomi

Borut Popenko: Prelomi

16. 3. – 3. 4. 2019

Prelomi so serija, ki se po razstavi junija 2018 v Črnomlju, v nadaljevanju prikazuje v Mariboru. Spre- minjajo se formati, postajajo manjši in večji, porajajo se nove slike in načini predstavitve, povezujejo se v prostorsko instalacijo, dodajajo se barve, ploskve se postavljajo v dialog, slikovne površine zaživijo. Svojevrstno delo v nastajanju (work in progress) izhaja iz čvrstega izhodiščnega koncepta, ki se z likovno govorico nadgrajuje in prostorsko na novo definira na vsakem razstavišču. Zato bomo priče unikatni postavitvi, vidni le zdaj in tukaj, po kateri lahko spremljamo tudi niz naslednjih izvedb, ki jih namerava postaviti v drugih prostorih.

Predstavljena dela iz zadnjega ustvarjalnega obdobja se vežejo na raziskovanje in nadaljevanje serije slikarskih del, ki obravnavajo igro navideznega pregiba – preloma dvodimenzionalne površine.

Borut Popenko vpisuje svoje iluzije prostora z minimalno slikarsko intervencijo na »oblikovana pla- tna« (»shaped canvases«) ter s subtilno premišljenimi barvnimi kompozicijami ustvarja enigmatično podobo slik, ki tako postanejo navidezni objekti irealnih in imaginarnih prostorov.

Če Borutove slike gledamo prostorsko, njihov geometrični minimalizem, ortogonalnost oblike in ogolelost likovnih prvin na barve in ploskve, kot da izrisuje zemljevide naših dojemanj pro- stora in čutnosti zaznav, ki vzpostavljajo avtoh- ton in avtonomen ‘modus vivendi’. Geometrijo lahko razumemo skozi njen etimološki pomen: geo-metrijo. Merjenje zemlje. Do kod sežejo naši prostori, zamejeni s površinami in odrejeni s posameznimi elementi, lahko likovnimi ali meritornimi, kot so izmenjevanje določenih potez, nizanje črt in ploskev, poigravanje z raz- merji znotraj in med njimi, preizkušanje barv in nanosov, raziskovanje nians in iskanje razmerij ter sestavljanje celote v svojevrstni arte povera. Pri čemer revno pomeni sestavljanje struktur – zunanjih in notranjih.

Minucioznost razmerij ploskev in barv, s kateri- mi nas Borut pelje po svojih slikah, je enostavno vabilo, da vstopimo v te prostore, jih odkrivamo kot svojevrsten ‘modus operandi’, in skoznje poskušamo razumeti sami sebe. Morda nam celo uspe.

– Peter Tomaž Dobrila

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *