Call for X-OP residency at Association for Culture and Education KIBLA (ACE KIBLA), Maribor, Slovenia

ACE KIBLA invites an artist, theoretician, or producer for a one-month residency in Maribor for October 2009 in the frame of the eXchange of art Operators and Producers – X-OP project.

X-OP – eXchange of art operators and producers is a gradually growing network of artists, researchers, operators, producers and centers with the aim to establish European platform for creation of art and exchange. With
its places, spaces and user oriented technological infrastructure it fosters mobility of artists, theoreticians and executives. It is built to strengthen pan-European and global collaboration, common production and interdisciplinary approach to art.

Residency-guest should propose a project for the annual Kiblix – Open Source Art Festival, which is taking place in the Multimedia Center KIBLA (MMC KIBLA) in the end of October 2009.
http://www.kibla.org/en/festivals/kiblix/

Residency-guest is expected to collaborate with local artists, give public presentations of the (previous) work at KIBLA and in other spaces and places, give a lecture or/and a workshop and write an overview of the stay.

We offer accommodation in an apartment in Maribor and cover food expenses. We provide residency-guest with connections to the local art scene and aim at helping with facilitating the artistic production during the residency.

Please send your application:
electronically to: x-op@kibla.si

or to the address:
Multimedia Center KIBLA (MMC KIBLA)
for X-OP Residency
Ulica kneza Koclja 9
2000 Maribor
Slovenia

The application should include:
- curriculum vitae
- introduction to your artistic practice
- motivation letter for a residency in Maribor

Deadline for applications is the 15th of September 2009.
For further questions please contact x-op@kibla.si

Slovenian version / Slovenska verzija:

Razpis za X-OP rezidenco v Kulturno izobraževalnem društvu KIBLA (KID
KIBLA), Maribor, Slovenija

KID KIBLA vabi umetnika ali umetnico, teoretika ali teoretičarko, producenta ali producentko na enomesečno rezidenco v Maribor v oktobru 2009, v okviru projekta Izmenjava operaterjev in producentov umetnosti /
eXchange of art Operators and Producers – X-OP.

X-OP – Izmenjava operaterjev in producentov umetnosti je postopoma rastoče omrežje umetnikov, raziskovalcev, operaterjev, producentov in centrov, s čimer želimo vzpostaviti evropsko platformo za ustvarjanje umetnosti in izmenjavo. S svojimi lokacijami, prostori in uporabnikom prilagojeno tehnološko infrastrukturo spodbuja mobilnost umetnikov, teoretikov in vodstva. Projekt je zasnovan tako, da krepi vseevropsko in globalno sodelovanje, skupno produkcijo in interdisciplinarni pristop k umetnosti.

Gost ali gostja rezidence mora predlagati projekt za Kiblix – letni festival Odprtokodne umetnosti, ki se bo zgodil v Multimedijskem centru KIBLA (MMC KIBLA) konec oktobra 2009.
http://www.kibla.org/si/festivali/kiblix/

Od gosta ali gostje rezidence pričakujemo sodelovanje z lokalnimi umetniki in umetnicami, javne predstavitve (dosedanjega) dela v Kibli in tudi drugih prostorih in krajih, predavanje ali/in delavnico in pregled svojega
bivanja.

Ponujamo bivanje v stanovanju v Mariboru in kritje stroškov za hrano. Gostu ali gostji rezidence bomo priskrbeli kontakte z lokalno umetniško sceno in pomagali vzpostaviti umetniško produkcijo med rezidenco.

Prosim pošljite na vaše prijave:
elektronsko na: x-op@kibla.si

ali na naslov:
Multimedijski center KIBLA (MMC KIBLA)
za X-OP rezidenco
Ulica kneza Koclja 9
2000 Maribor
Slovenija

Prijava naj vsebuje:
- življenjepis (curriculum vitae)
- opis vaše umetniške prakse
- motivacijsko pismo za rezidenco v Mariboru

Rok za prijavo je do 15. septembra 2009.
Za nadaljnja pojasnila, prosimo, kontaktirajte x-op@kibla.si

 

Admin